Üniversite Adı Adres
Acıbadem Üniversitesi http://openaccess.acibadem.edu.tr:8080/xmlui/
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/
Adnan Menderes Üniversitesi http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/
Afyon Kocatepe Üniversitesi http://acikerisim.aku.edu.tr/
Ahi Evran Üniversitesi http://openaccess.ahievran.edu.tr:8080/xmlui/
Aksaray Üniversitesi http://acikarsiv.aksaray.edu.tr:8080/xmlui/
Anadolu Üniversitesi https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/
Ankara Üniversitesi http://acikarsiv.ankara.edu.tr/
Artvin Çoruh Üniversitesi https://kutuphane.artvin.edu.tr/dspace-acik-erisim-sistemine-giris
Atatürk Üniversitesi http://acikarsiv.atauni.edu.tr/
Atılım Üniversitesi http://acikarsiv.atilim.edu.tr/
Bahçeşehir Üniversitesi http://library.bahcesehir.edu.tr/
Balıkesir Üniversitesi http://kutuphane.balikesir.edu.tr/acik-erisim-kaynaklar
Bartın Üniversitesi http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/
Başkent Üniversitesi http://dspace.baskent.edu.tr/
Bayburt Üniversitesi http://kutuphane.bayburt.edu.tr/en/Sayfa/Acik-Erisimli-Kaynaklar
Beykent Üniversitesi http://earsiv.beykent.edu.tr/
Beykoz Üniversitesi http://acikerisim.beykoz.edu.tr/
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi http://acikkaynak.bilecik.edu.tr/
Bingöl Üniversitesi http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/
Bitlis Eren Üniversitesi http://dspace.beu.edu.tr:8080/xmlui/
Bülent Ecevit Üniversitesi http://acikarsiv.beun.edu.tr:8080/xmlui/
Cumhuriyet Üniversitesi http://akademikarsiv.cumhuriyet.edu.tr:8080/xmlui/
Çağ Üniversitesi http://www.cag.edu.tr/tr/kutuphane-mudurlugu-acik-erisim
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi http://acikerisim.lib.comu.edu.tr/
Çankaya Üniversitesi http://kutuphane.cankaya.edu.tr/acik-erisim-veritabanlari/
Çukurova Üniversitesi http://193.140.54.45/acikerisim/amac.asp
Doğu Akdeniz Üniversitesi http://i-rep.emu.edu.tr:8080/xmlui/
Doğuş Üniversitesi http://openaccess.dogus.edu.tr/
Dokuz Eylül Üniversitesi http://acikerisim.deu.edu.tr/
Düzce Üniversitesi http://acikerisim.duzce.edu.tr:8080/xmlui/
Ege Universitesi http://acikerisim.ege.edu.tr/
Erzincan Üniversitesi http://earsiv.erzincan.edu.tr:8080/xmlui/
Erzurum Teknik Üniversitesi http://openaccess.erzurum.edu.tr/
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi http://acikerisim.fsm.edu.tr/
Fırat Üniversitesi https://openaccess.firat.edu.tr/
Gazi Üniversitesi http://acikarsiv.gazi.edu.tr/
Gaziantep Üniversitesi http://acikerisim.gantep.edu.tr/
Giresun Üniversitesi http://acikerisim.giresun.edu.tr/
Gümüşhane Üniversitesi http://e-arsiv.gumushane.edu.tr/
Hacettepe Üniversitesi  http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/
Hakkari Üniversitesi http://acikerisim.hakkari.edu.tr:8080/xmlui/
Hasan Kalyoncu Üniversitesi http://openaccess.hku.edu.tr/
Hitit Üniversitesi http://earsiv.hitit.edu.tr:8080/xmlui/
Iğdır Üniversitesi http://acikerisim.igdir.edu.tr:8080/xmlui/
Işık Üniversitesi http://acikerisim.isikun.edu.tr/
İbn Haldun Üniversitesi http://openaccess.ihu.edu.tr/xmlui/#sthash.DH7074w8.dpbs
İnönü Üniversitesi http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/
İstanbul Arel Üniversitesi http://earsiv.arel.edu.tr:8080/jspui/
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/acik-erisim-veri-tabanlari/13210
İstanbul Bilgi Üniversitesi http://openaccess.bilgi.edu.tr/
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi http://openaccess.izu.edu.tr/
İstanbul Şehir Üniversitesi http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/
İstanbul Teknik Üniversitesi https://polen.itu.edu.tr/
İstanbul Ticaret Üniversitesi http://acikerisim.ticaret.edu.tr:8080/xmlui/
İstanbul Üniversitesi http://kutuphane.istanbul.edu.tr/tr/content/e-kaynaklar/acik-erisim-veritabanlari
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi http://acikerisim.ikc.edu.tr:8080/xmlui/
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü http://openaccess.iyte.edu.tr/
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi http://acikerisim.ksu.edu.tr:8080/xmlui/
Kırklareli Üniversitesi http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/
Koç Üniversitesi http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/IR
Marmara Üniversitesi http://dspace.marmara.edu.tr/
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi https://acikarsiv.mehmetakif.edu.tr/
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi http://dspace.msgsu.edu.tr:8080/xmlui/
Namık Kemal Üniversitesi http://acikerisim.nku.edu.tr/
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi https://kutuphane.nevsehir.edu.tr/tr/acik-erisim-kaynaklari
Orta Doğu Teknik Üniversitesihttps://etd.lib.metu.edu.tr/oai/
Ordu Üniversitesi http://www.earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/
Özyeğin Üniversitesi http://eresearch.ozyegin.edu.tr/
Pamukkale Üniversitesi  http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/
Sabancı Üniversitesi http://research.sabanciuniv.edu/open_access.html
Selçuk Üniversitesi http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/
Siirt Üniversitesi http://acikerisim.siirt.edu.tr/
Sütçü İmam Üniversitesi http://kutuphane.ksu.edu.tr/ICD/acikerisim1.html
Ted Üniversitesi  Kaynaklarıhttps://acikerisim.tedu.edu.tr/
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Enstitüsü http://earsiv.etu.edu.tr/
Türk Hava Kurumu Üniversitesi http://acikarsiv.thk.edu.tr:8080/xmlui/
Ufuk Üniversitesi http://acikerisim.ufuk.edu.tr/
Uludağ Üniversitesi http://www.uludag.edu.tr/kutuphane/default/konu/2082
Uşak Üniversitesi  http://acikerisim.usak.edu.tr:8080/xmlui/
Üsküdar Üniversitesi http://earsiv.uskudar.edu.tr/
Yeditepe Üniversitesi http://openaccess.yeditepe.edu.tr:8080/xmlui/
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi http://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/