Beraber çalıştığım arkadaşlarımın bu sitede yayınlanması için göndermiş oldukları çalışmaları bu sayfada paylaşmaktayım.

Çalışmaları inceleyebilir, indirebilir ve yazarları ile verilen e-posta adresleri üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kitap Bölümü
Sağlık Turizmi
Yazan: Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN
İletişim: hakanakaydin {at} yiu.edu.tr
Kaynakça Gösterimi: Akaydın, H. (2018). Sağlık Kurumları Yönetimi. Oktay Yanık (Ed.), Sağlık Turizmi (s.196-207). Ankara: SAGE Matbaacılık. ISBN: 978-605-184-142-7

Tıbbi Dokümantasyon
Yazan: Öğr. Gör. T. Şahan SÖKMENSÜER
İletişim: sahansokmensuer {at} yiu.edu.tr
Kaynakça Gösterimi: Sökmensüer, T. Ş. (2018). Sağlık Kurumları Yönetimi. Oktay Yanık (Ed.), Tıbbi Dokümantasyon (s.144-155). Ankara: SAGE Matbaacılık. ISBN: 978-605-184-142-7

Sağlık Sigortacılığı
Yazan: Öğr. Gör. Feyza ŞENAY
İletişim: feyzasenay {at} yiu.edu.tr
Kaynakça Gösterimi: Şenay, F. (2018). Sağlık Kurumları Yönetimi. Oktay Yanık (Ed.), Sağlık Sigortacılığı (s.208-226). Ankara: SAGE

Makale
1978-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Bilim Dalında Muhasebe ve Finansman Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Yazan: Doç.Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT & Öğr. Gör. Feyza ŞENAY
İletişim: feyzasenay {at} yiu.edu.tr
Kaynakça Gösterimi: Koçyiğit, Ç.S. ve Şenay, F. (). 1978-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Bilim Dalında Muhasebe ve Finansman Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, Cilt:21 Sayı:2, 303-312

COVID-19 Pandemi Sürecinin Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Taraması (Orijinal Makale)
Effect of COVID-19 Pandemia Period on Consumers’ Buying Behavior of Food Products: A Literature Review (Orijinal Makalenin İngilizce Tercümesidir)
Yazan: Dr. Öğr. Üyesi Alişan BALTACI & Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN
İletişim: hakanakaydin {at} yiu.edu.tr
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A ve Akaydın, H . (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinin Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Taraması. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (1): 57-64.

Bildiri
Eleştirel Bir Halkla İlişkiler İncelemesi Olarak: “Orkid Kız Gibi” Kampanyası
Yazan: Öğr. Gör. Sinem UTANIR ALTAY & Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN
İletişim: hakanakaydin {at} yiu.edu.tr

Hastanelerde Halkla İlişkiler Anlayışı Üzerine: Niteliksel Bir Araştırma / About Public Relations in Hospitals: A Qualitative Research
Yazan: Öğr. Gör. Sinem UTANIR ALTAY & Öğr. Gör. Hakan AKAYDIN & Öğr. Gör. T. Şahan SÖKMENSÜER
İletişim: hakanakaydin {at} yiu.edu.tr

Poster Bildiri
Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı
Yazan: Öğr. Gör. Feyza ŞENAY