ALİŞAN BALTACI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YÖK Akademik Sayfam

My Currriculum Vitae

Öğrenim Bilgisi
Doktora: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme
Tez adı: Kompulsif satın almada durumsal faktörler ve benlik algısının etkisi üzerine bir araştırma (2019)
Tez Danışmanı: (ZELIHA ESER)
Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Pazarlama (Tezli)
Tez adı: Amaca yönelik pazarlama çabalarının tüketicilerin margarin markası seçimine etkisi ve Ankara ili Keçiören ilçesi süpermarketlerinde yapılan uygulama (2011)
Tez Danışmanı: (MEHMET NECDET TIMUR)
Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme (2006)

Akademik Görevler
Doktor Öğretim Üyesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Pr. (2019-Devam Ediyor)
Öğretim Görevlisi
Yüksek İhtisas Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Pr. (2017-2019)

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
1. AKAYDIN HAKAN, (2022). Aile Hekimliği Hizmetlerinde Hekim-Hasta İletişiminin Hasta Tatminine ve Hizmeti Tavsiye Etme Niyetine Etkisi, Ufuk Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Ana Bilim

İdari Görevler
– Rektör Danışmanı (2021-Devam Ediyor)
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (2019-Devam Ediyor)
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi (2019-Devam Ediyor)
-Yüksekokul Kurulu Üyesi (2018-Devam Ediyor)
-Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi (2019-Devam Ediyor)
– Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Koordinasyon Birimi Başkanı (2019-Devam Ediyor)
Üniversite Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam Ediyor)
-Üniversite Tanıtım Etkinlikleri Komisyonu Üyesi (2018-Devam Ediyor)
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri (2019-2020)
-Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı (2018-2019)
-Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkan Yardımcısı (2018-2019)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalite Genel Koordinatörü (2018-2020)
-Üniversite Kalite Kurulu Üyesi (2018-2020)
-Üniversite Güvenlik Koordinatörlüğü Üyesi (2019-2019)
-Üniversite Güvenlik Müdürü (2019-2019)
-Erasmus Kurulu Üyesi (2018-2020)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı II. Sınıf Koordinatörü (2017-2019)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1.Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), Üye, 2019
2.Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD), Üye, 2019

Dersler

Lisans
Mikro Ekonomi
Genel İktisat
Kariyer Planlama
Hizmet Pazarlaması

Önlisans
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Pazarlama İlkeleri
Tüketici Davranışları
Sağlık Planlaması ve Strateji Geliştirme
Muhasebeye Giriş
Genel İktisat
Sağlıkta Sayısal Karar Verme Yöntemleri
Temel Bilgi Teknolojileri
Araştırma Yöntemleri
Kariyer Planlama

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
* BALTACI ALİŞAN (2020). Developing A Scale for Understanding the Irrational Corporate Buying Decisions of Industrial Buyers. The Journal of International Social Research, 13(71), 866-876., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10587 (Yayın No: 6327501)
* BALTACI ALİŞAN. (2021). The Effect of Consumers’ Perceived Risk from the COVID-19 Pandemic on Their Stockpiling Behaviour: An Evaluation from the Framework of Planned Behaviour Theory. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1485-1503. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1934.
* BALTACI ALİŞAN, ESER ZELİHA (2021). Investigating the Consumers’ Compulsive Buying Tendencies within the Scope of Product Category and Demographical Factors. Bursa Uludağ Journal of Economy and Society, 40(2), 1-16. (Yayın No: 7680569)
* BALTACI ALİŞAN, SAKAR ZEYNEP MÜJDE (2022). Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 6(1), 1-17. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.20205209.
* BALTACI ALİŞAN. (2022). Iran Israel Conflict: An Overview of the Situation after the Iran Islamic Revolution from the Framework of Security Theories. International Social Sciences Studies Journal, 8(100), 2239-2245. http://dx.doi.org/10.29228/sssj.63515.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
* BALTACI ALİŞAN (2017). Özel Sektörün Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Mezunlarında Aradığı Kriterler ile Meslek Yüksek Okullarının Ders İçeriklerinin Karşılaştırılması. 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3608221)
* BALTACI ALİŞAN, MERCAN ANNAK İNCİ, ÖNER KARAVELI EMİNE, SÖKMENSÜER TURAN ŞAHAN, AKAYDIN HAKAN ve BALKAŞ DEMIR SEYRAN. (2021). Attitudes Towards Distance Education Services Amid COVID-19 Pandemic: A Research on University Students in the Field of Health. 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices. New York.
* BALTACI ALİŞAN, MERCAN ANNAK İNCİ, AKBAY CANSU, AKAYDIN HAKAN ve SÖKMENSÜER TURAN ŞAHAN. (2021). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Bir Memnuniyet Ölçeği Önerisi. 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 23-25 Aralık 2021, İstanbul.
* BALTACI ALİŞAN, VURAL ASLI. (2022). Türkiye’de EFQM Kararlılık ve Yetkinlik Belgesi Almaya Hak Kazanmış Yükseköğretim Kurumlarının Misyon ve Vizyon İfadelerine Dair Bir İçerik Analizi. 4. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 1(1), 191-207., Doi: 10.6084/m9.figshare.19249073.v1
* BALTACI ALİŞAN, VURAL ASLI. (2022). Gıda İsrafına Karşı Tersine Lojistik Uygulamalarına Başvurulmasının Olası Faydaları: Sofra Ekmeği Üzerinden Bir Değerlendirme. 4. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 1(1), 208-220., Doi: 10.6084/m9.figshare.19249058.v1
* BALTACI ALİŞAN. (2022). Rusya Ukrayna Savaşı Kapsamında Türkiye’nin Siyasi ve Ekonomik Rolü. 14. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi. 10-12 Haziran 2022, Kayseri.
* BALTACI ALİŞAN. (2022). Tüketici Davranışları Araştırmalarında İçerik Analizi Yöntemi Kullanımı. 14. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi. 10-12 Haziran 2022, Kayseri.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

* Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama. (2020)., BALTACI ALİŞAN, SAGE Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 163, ISBN:978-605-184-212-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6192102)
* Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında Bir Pazarlama Karması Elemanı Olarak Fiyat (2022)., VURAL ASLI, BALTACI ALİŞAN, IKSAD Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 64, ISBN:978-625-8213-42-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7801425)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

* Sağlık Kurumları Yönetimi, Bölüm adı:(Sağlık Kurumlarında Pazarlama) (2018)., BALTACI ALİŞAN, SAGE Matbaacılık, Editör:Yanık Oktay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-184-142-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4443375)
* Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era Global Approaches and New Opportunities, Bölüm adı:(Strategic Digital Marketing and Sustainability) (2021)., BALTACI ALİŞAN, Springer Nature, Editör:Hacıoğlu Ümit, Aksoy Tamer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 430, ISBN:978-3-030-72623-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7067619)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
* BALTACI ALİŞAN. (2018). Özel Sektörün Meslek Yüksekokulu Mezunlarından Beklentileri ile Ders Müfredatlarının Karşılaştırılması: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Örneği. Başkent University Journal of Education, 113-120. (Kontrol No: 4567776)
* BALTACI ALİŞAN. (2020). Doğum Teminatı Sigortası Tercihinde Hamilelikte Risk Algısının Etkisi: Kadın Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi , (14) , 26-43.
* BALTACI ALİŞAN ve AKAYDIN HAKAN. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinin Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Taraması. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (1), 57-64.
* BALTACI ALİŞAN. (2020). Tüketici Davranışlarında Benlik Saygısı Kavramı: Bir Literatür Taraması. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 257-269.
* BALTACI ALİŞAN ve DEMİR SEYRAN. (2021). Investigation of the Intention to Leave of Women Who Work as Salesperson in the Retail Industry Within the Scope of Expectation Theory: A Qualitative Research. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 5(1), 45-56.
* BALTACI ALİŞAN. (2021). Yeni Normalde Dijital Dönüşüm ve Sosyal Ağlarda İçerik Pazarlamasına Stratejik Bir Bakış. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 56-70.
* BALTACI ALİŞAN ve ESER ZELİHA. (2021). Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçme Aracı Önerisi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2): 39-48.
* BALTACI ALİŞAN ve ESER ZELİHA. (2022). Effect of the Store Atmosphere on Compulsive Buying Behavior. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(25), 181-212. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2022.009.

Üniversite Dışı Deneyim
2015-2016 Müdür Özel Anonim Şirket, (Ticari (Özel))
2012-2015 Genel Müdür Özel Anonim Şirket, (Ticari (Özel))
2008-2010 Lojistik ve Satın Alma Müdürü Özel Anonim Şirket, (Ticari (Özel))
2007-2008 Uluslararası Ticaret Koordinatörü Özel Limitet Şirket, (Ticari (Özel))
2006-2007 Yönetişim Uzmanı Dünya Bankası Projesi, (Sivil Toplum Kuruluşu)
2004-2004 Stajyer Özel Anonim Şirket, (Ticari (Özel))
2004-2004 Stajyer Özel Anonim Şirket, (Ticari (Özel))

Sertifika
1.T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Eğitimi Sertifikası, Türkiye de Şirket Türleri, Nasıl İhracatçı Olunur?, MERSIS, Ticari İsletmelerin ve Şirketlerin Kuruluş İşlemleri, Ankara, Sertifika, 05.04.2020 -05.04.2020 (Ulusal)
2.T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Eğitimi Sertifikası, Elektronik Ticaret,Sınır Ötesi Elektronik Ticaret,Türk Eximbank İhracatın Finansmanı ve Alacak Sigortası,Gümrüklerle İlgili Temel Konular ve Kavramlar,İhracatta Devlet Destekleri,Nasıl İhracatçı Olunur,Serbest Bölge Uygulamaları,Çok Taraflı Ticaret Kuralları., Ankara, Sertifika, 30.03.2020 -02.04.2020 (Ulusal)
3.T.C. Ticaret Bakanlığı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası, Türkiye de Şirket Türleri, MERSIS, Ticari İsletmelerin ve Şirketlerin Kuruluş İşlemleri, Nasıl İhracatçı Olunur?, Elektronik Ticarete Giriş, Sınır Ötesi E-Ticaret Uygulamaları., Ankara, Sertifika, 02.03.2020 -03.03.2020 (Ulusal)
4.TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü, Sertifika, 20.07.2018 -20.07.2018 (Ulusal)
5.TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu, Türk Standartları Enstitüsü, Sertifika, 19.07.2018 -19.07.2018 (Ulusal)
6.TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü, Sertifika, 18.07.2018 -18.07.2018 (Ulusal)
7.TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü, Sertifika, 16.07.2018 -17.07.2018 (Ulusal)

Kurs
8.Eğiticinin Eğitimi, Prof.Dr.I.İrem BUDAKOGLU ve Öğr.Gör.Dr. Özlem COSKUN tarafından hizmet içi eğitim kapsamında verilmiştir., Yüksek İhtisas Üniversitesi, Kurs, 13.09.2017 -15.09.2017 (Ulusal)
9.Is Dünyasında Patent Stratejileri, Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanı Arife YILMAZ tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 21.12.2007 -21.12.2007 (Ulusal)
10.Yazılım Dünyasında Yeni Yaklaşımlar ve İnovasyon Etkisi, Cybersoft Yönetim Kurulu Üyesi Semih ÇETIN tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 21.12.2007 -21.12.2007 (Ulusal)
11.Teknoloji, İnovasyon ve Sınai Haklar Yönetimi, Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanı Barış Cihan BASER tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 21.12.2007 -21.12.2007 (Ulusal)
12.Tasarım Yoluyla Markalaşmak, Tasarım Tescili, Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanı Arife YILMAZ tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 20.12.2007 -20.12.2007 (Ulusal)
13.Fikri ve Sınai Haklar, Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanı Arife YILMAZ tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 20.12.2007 -20.12.2007 (Ulusal)
14.Patent, Patent-Ürün İnovasyonu İlişkisi, Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanı Barış Cihan BASER tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 19.12.2007 -19.12.2007 (Ulusal)
15.Kişisel Gelişim ve Takım Başarısı, Kişisel Gelişim ve Takım Başarısı Eğitimi, Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 22.07.2007 -25.07.2007 (Ulusal)
16.İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi, Technopolis Groups Türkiye Direktörü Şirin ELÇI tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 27.12.2006 -27.12.2006 (Ulusal)
17.Teknik Bilgiye Ulaşmak, Rakipleri ve Teknolojiyi Takip Etmek, Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanı Arife YILMAZ tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 26.12.2006 -26.12.2006 (Ulusal)
18.E-Ticaret, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sule ÖZMEN tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 24.12.2006 -24.12.2006 (Ulusal)
19.Is Planı Hazırlama, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nden İlker TEYMUR tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 23.12.2006 -23.12.2006 (Ulusal)
20.Ürün Geliştirme, Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi’nden Elif BAKTIR tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 22.12.2006 -22.12.2006 (Ulusal)
21.Is Planlarına Sınai Hakların Entegre Edilmesi, Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanı Barış Cihan BASER tarafından verilmiştir., Eskişehir Yazılım Üssü, Kurs, 21.12.2006 -21.12.2006 (Ulusal)

Çalıştay
22.Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü, Meslek yüksekokullarının öğretim çıktıları ile endüstri beklentilerinin örtüştürülmesi ile ilgili YÖK tarafından düzenlenen çalıştay., YÖK Başkanlığı Konferans Salonu, Çalıştay, 01.03.2018 -01.03.2018 (Ulusal)