Yapmış olduğum akademik çalışmalara buradan ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Kitap
Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama (Google Play Kitaplar)
Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama (PDF)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2020). Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama. Ankara: SAGE Matbaacılık. ISBN: 978-605-184-212-7. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19141850.v1.

Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında Bir Pazarlama Karması Elemanı Olarak Fiyat
Price as a Marketing Mix Element in the Financing of Healthcare (Orijinal Kitabın İngilizce Tercümesidir)
Vural, A., & Baltacı, A. (2022). Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında Bir Pazarlama Karması Elemanı Olarak Fiyat (1. Baskı). Ankara: IKSAD Yayınevi.

Kitap Bölümü
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Healthcare Marketing (Orijinal Kitap Bölümünün İngilizce Tercümesidir)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2018). Sağlık Kurumları Yönetimi. Oktay Yanık (Ed.), Sağlık Kurumlarında Pazarlama (s.47-60). Ankara: SAGE Matbaacılık. ISBN: 978-605-184-142-7. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19141847.v1.

Strategic Digital Marketing and Sustainability
Baltacı, A. (2021). Strategic Digital Marketing and Sustainability. In: Hacioglu U., Aksoy T. (eds) Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham, pp 237-264. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72624-9_11

Makale
Özel Sektörün Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Mezunlarında Aradığı Kriterler ile Meslek Yüksek Okullarının Ders İçeriklerinin Karşılaştırılması
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2018). Özel Sektörün Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Mezunlarında Aradığı Kriterler ile Meslek Yüksek Okullarının Ders İçeriklerinin Karşılaştırılması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], s. 113-120, Dec. 2018. ISSN 2148-3272.

Developing A Scale for Understanding the Irrational Corporate Buying Decisions of Industrial Buyers (Orijinal Makale)
Developing A Scale for Understanding the Irrational Corporate Buying Decisions of Industrial Buyers (Orijinal Makalenin Türkçe Tercümesidir)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2020). Developing A Scale for Understanding the Irrational Corporate Buying Decisions of Industrial Buyers. The Journal of International Social Research, 13(71), 866-876. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.10587.

Doğum Teminatı Sigortası Tercihinde Hamilelikte Risk Algısının Etkisi: Kadın Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma (Orijinal Makale)
Effect of Perceived Risk at Pregnancy on the Maternity Insurance Choice: A Research on Female Consumers (Orijinal Makalenin İngilizce Tercümesidir)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A . (2020). Doğum Teminatı Sigortası Tercihinde Hamilelikte Risk Algısının Etkisi: Kadın Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, (14): 26-43. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19141889.v1.

COVID-19 Pandemi Sürecinin Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Taraması (Orijinal Makale)
Effect of COVID-19 Pandemia Period on Consumers’ Buying Behavior of Food Products: A Literature Review (Orijinal Makalenin İngilizce Tercümesidir)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A ve Akaydın, H . (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinin Tüketicilerin Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Taraması. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (1): 57-64. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19141676.v1.

Tüketici Davranışlarında Benlik Saygısı Kavramı: Bir Literatür Taraması (Orijinal Makale)
Concept of Self-Esteem in Consumer Behavior: A Literature Review (Orijinal Makalenin İngilizce Tercümesidir)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2020). Tüketici Davranışlarında Benlik Saygısı Kavramı: Bir Literatür Taraması. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 3 (2): 257-269. http://dx.doi.org/10.38057/bifd.735694.

Investigation of the Intention to Leave of Women who Work as Salesperson in the Retail Industry Within The Scope of Expectation Theory: A Qualitative Research (Orijinal Makale)
Perakende Sektöründe Reyon Satış Elemanı Olarak Çalışan Kadınların İşten Ayrılma Niyetlerinin Bekleyişler Kuramı Kapsamında İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma (Orijinal Makalenin Türkçe Tercümesidir)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A, Balkaş Demir, S. (2021). Investigation of the Intention to Leave of Women who Work as Salesperson in the Retail Industry Wıthin the Scope of Expectation Theory: A Qualitative Research, Journal of Management, Economic and Marketing Research, 5(1), 41-56.

Yeni Normalde Dijital Dönüşüm ve Sosyal Ağlarda İçerik Pazarlamasına Stratejik Bir Bakış
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2021). Yeni Normalde Dijital Dönüşüm ve Sosyal Ağlarda İçerik Pazarlamasına Stratejik Bir Bakış. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 56-70. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19141700.v1.

Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçme Aracı Önerisi
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. ve Eser, Z. (2021). Genişletilmiş Alternatif Bir Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçme Aracı Önerisi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2): 39-48. http://dx.doi.org/10.51261/yiu.2021.00034.

The Effect of Consumers’ Perceived Risk from the COVID-19 Pandemic on Their Stockpiling Behaviour: An Evaluation from the Framework of Planned Behaviour Theory (Orijinal Makale)
Tüketicilerin COVİD-19 Pandemisinden Algıladıkları Riskin Stokçuluk Davranışlarına Etkisi: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinden Bir Değerlendirme (Orijinal Makalenin Türkçe Tercümesidir)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2021). The Effect of Consumers’ Perceived Risk from the COVID-19 Pandemic on Their Stockpiling Behaviour: An Evaluation from the Framework of Planned Behaviour Theory. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1485-1503. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1934.

Investigating the Consumers’ Compulsive Buying Tendencies within the Scope of Product Category and Demographical Factors
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A., & Eser, Z. (2021). Investigating the Consumers’ Compulsive Buying Tendencies within the Scope of Product Category and Demographical Factors. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 40(2), 1-16. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.19729705.v2.

Effect of the Store Atmosphere on Compulsive Buying Behavior
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A., & Eser, Z. (2022). Effect of the Store Atmosphere on Compulsive Buying Behavior. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(25), 181-212. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2022.009.

Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. ve Sakar, Z. M. (2022). Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 6(1), 1-17. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.20205209.

Iran Israel Conflict: An Overview of the Situation after the Iran Islamic Revolution from the Framework of Security Theories (Orijinal Makale)
İran İsrail Çatışmaları: İran İslam Devrimi Sonrası Duruma Güvenlik Teorileri Çerçevesinden Bir Bakış (Orijinal Makalenin Türkçe Tercümesidir)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2022). Iran Israel Conflict: An Overview of the Situation after the Iran Islamic Revolution from the Framework of Security Theories. International Social Sciences Studies Journal, 8(100), 2239-2245. http://dx.doi.org/10.29228/sssj.63515.

Kongre – Sempozyum
Özel Sektörün Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Mezunlarında Aradığı Kriterler ile Meslek Yüksek Okullarının Ders İçeriklerinin Karşılaştırılması
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2017). Özel Sektörün Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Mezunlarında Aradığı Kriterler ile Meslek Yüksek Okullarının Ders İçeriklerinin Karşılaştırılması. 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017). Ankara.

Attitudes Towards Distance Education Services Amid COVID-19 Pandemic: A Research on University Students in the Field of Health
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A., Mercan Annak, İ., Öner Karaveli, E., Sökmensüer, T. Ş., Akaydın, H., Balkaş Demir, S. (2021). Attitudes Towards Distance Education Services Amid COVID-19 Pandemic: A Research on University Students in the Field of Health. 5th International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research & Practices. 3-5 Ekim 2021, New York. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19141796.v1.

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Bir Memnuniyet Ölçeği Önerisi
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A., Mercan Annak, İ., Akbay, C., Akaydın, H., Sökmensüer, T. Ş. (2021). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Bir Memnuniyet Ölçeği Önerisi. 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 23-25 Aralık 2021, İstanbul. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19141826.v1.

Gıda İsrafına Karşı Tersine Lojistik Uygulamalarına Başvurulmasının Olası Faydaları: Sofra Ekmeği Üzerinden Bir Değerlendirme
Possible Benefits of Applying Reverse Logistics Against Food Waste: An Evaluation Based on Table Bread (English Version of the Original Conference Paper)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. & Vural. A. (2022). Gıda İsrafına Karşı Tersine Lojistik Uygulamalarına Başvurulmasının Olası Faydaları: Sofra Ekmeği Üzerinden Bir Değerlendirme. 4. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi. 21-22 Şubat 2022, Ankara.

Türkiye’de EFQM Kararlılık ve Yetkinlik Belgesi Almaya Hak Kazanmış Yükseköğretim Kurumlarının Misyon ve Vizyon İfadelerine Dair Bir İçerik Analizi
A Content Analysis on the Mission and Vision Statements of Higher Education Organizations Awarded EFQM Certificate of Competence in Excellence in Turkey (English Version of the Original Conference Paper)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. & Vural. A. (2022). Türkiye’de EFQM Kararlılık ve Yetkinlik Belgesi Almaya Hak Kazanmış Yükseköğretim Kurumlarının Misyon ve Vizyon İfadelerine Dair Bir İçerik Analizi. 4. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi. 21-22 Şubat 2022, Ankara.

Rusya Ukrayna Savaşı Kapsamında Türkiye’nin Siyasi ve Ekonomik Rolü
Political and Economic Role of Turkey within the Scope of the Russia-Ukraine War (English Version of the Original Conference Paper)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2022). Rusya Ukrayna Savaşı Kapsamında Türkiye’nin Siyasi ve Ekonomik Rolü. 14. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi. 10-12 Haziran 2022, Kayseri.

Tüketici Davranışları Araştırmalarında İçerik Analizi Yöntemi Kullanımı
Applying the Content Analysis Method in Consumer Behavior Research (English Version of the Original Conference Paper)
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2022). Tüketici Davranışları Araştırmalarında İçerik Analizi Yöntemi Kullanımı. 14. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi. 10-12 Haziran 2022, Kayseri.

Tez
Kompulsif Satın Almada Durumsal Faktörler ve Benlik Algısının Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2019). Kompulsif Satın Almada Durumsal Faktörler ve Benlik Algısının Etkisi Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Amaca Yönelik Pazarlama Çabalarının Tüketicilerin Margarin Markası Seçimine Etkisi ve Ankara İli Keçiören İlçesi Süpermarketlerinde Yapılan Uygulama
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2011).Amaca yönelik pazarlama çabalarının tüketicilerin margarin markası seçimine etkisi ve Ankara ili Keçiören ilçesi süpermarketlerinde yapılan uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Ölçek
Genişletilmiş Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçeği
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2019). Kompulsif Satın Almada Durumsal Faktörler ve Benlik Algısının Etkisi Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Kompulsif Satın Almada Durumsal Faktörler Ölçeği
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2019). Kompulsif Satın Almada Durumsal Faktörler ve Benlik Algısının Etkisi Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Hamilelikte Algılanan Risk ve Doğum Teminatı Sigortası Tercihi Ölçeği
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A . (2020). Hamilelikte Risk Algısı ve Doğum Teminatı Sigortası Tercihine Etkisi: Kadın Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, (14), 12-20.

Endüstriyel Tüketicilerin İrrasyonel Kurumsal Satın Alma Kararları Ölçeği
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2020). Developing A Scale for Understanding the Irrational Corporate Buying Decisions of Industrial Buyers. The Journal of International Social Research, Volume:13 Issue:71, p.866-876.

Perceived Risk of COVID-19 Scale
Algılanan COVID-19 Riski Ölçeği
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A. (2021). The Effect of Consumers’ Perceived Risk from the COVID-19 Pandemic on Their Stockpiling Behaviour: An Evaluation from the Framework of Planned Behaviour Theory. Business & Management Studies: An International Journal, 9(4), 1485-1503. https://doi.org/10.15295/bmij.v9i4.1934

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Memnuniyet Ölçeği
Kaynakça Gösterimi: Baltacı, A., Mercan Annak, İ., Akbay, C., Akaydın, H., Sökmensüer, T. Ş. (2021). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Bir Memnuniyet Ölçeği Önerisi. 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 23-25 Aralık 2021, İstanbul.

Makale Tercüme ve Özetleri
* A History of Schools of Marketing Thought
* An Examination of Consumer Advocacy and Complaining Behavior in The Context of Service Failure
* Consumer Ethnocentrism, Product Necessity and Polish Consumers Perception of Quality
* Consumer Profiles of Apparel Product Involvement and Values
* Employer Branding: Strategic Implications for Staff Recruitment
* Materialistic, Brand Engaged and Status Consuming Consumers and Clothing Behaviors
* Maternal Visibility at The Commodity Frontier: Weaving Love Into Birthday Party Consumption
* Retailer Corporate Social Responsibility Is Relevant to Consumer Behavior
* The Practice of Discipline: Evaluating The Roles and Relationship Between Managers and Human Resources Professionals
* Social Change and Gendered Gift-Giving Rituals: A Historical Analysis of Valentine’s Day in Japan
* Is Relationship Marketing for Everyone?

Diğer
* Fiziksel Dağıtımda Ulaştırma / DOI: 10.13140/RG.2.2.18291.55843
* Fontların Pazarlama İletişiminde Kullanılması / DOI: 10.13140/RG.2.2.32906.08648
* Türkiye’de İş Meleği Ağlarının Pazarlanması ve İş Meleği Ağlarında Pazarlama / DOI: 10.13140/RG.2.2.17452.69769
* Pazarlamada Fiyatlandırma Sorunları / DOI: 10.13140/RG.2.2.20808.14085
* Pazarlamada Hedef Kitle ve Hedef Kitle Seçimi / DOI: 10.13140/RG.2.2.21303.04003
* Pazarlamada Fiyat Stratejileri / DOI: 10.13140/RG.2.2.32224.51205
* Pazarlamada Sanal Topluluklar ve Önemi / DOI: 10.13140/RG.2.2.17360.23040
* Mağaza Atmosferi / DOI: 10.13140/RG.2.2.17490.84166
* İyi Bir Araştırma/Ödev Hazırlamak İsteyen Öğrenciler İçin Temel İpuçları Kılavuzu
* Excel Finansal Hesaplamalar Uygulaması
Tabloyu kullanarak; Bilanço Kalemleri Oran Analizleri, Faiz Hesaplamaları, Başabaş Noktası Hesabı, Hisse Senetleri ile İlgili Hesaplamalar, Kaldıraç Hesaplamaları, Tahvil/Bono/Repo Hesaplamaları, Genel Maliyet Hesaplamaları, Karlılık Hesaplamaları, Marj Hesaplamaları vb yapılabilmektedir.